Organizácie

Územný spolok Slovenského Červeného kríža Žilina

Rok vzniku: 1919

IČO: 00 416 169

Oblasť pôsobenia: zdravotníctvo – darcovstvo krvi, nábor a oceňovanie darcov krvi, výučba prvej pomoci všetkých kategórií obyvateľstva, sociálna činnosť – prevádzkovanie sociálneho strediska pre seniorov v Žiline, humanitná činnosť – pomoc ohrozeným skupinám

Kľúčové slová: Humanita, darcovstvo krvi, prvá predlekárska pomoc, sociálna práca,

Poslanie: všeobecne známe, legislatívne kodifikované v Zákone č. 84/94 Z. z.

Pravidelné aktivity: aktivity majú trvalý charakter