Organizácie

ÚSMEV – Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Oblasť pôsobenia: sociálna práca so seniormi

Kľúčové slová: senior, sociálna práca, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská činnosť

Poslanie: Sprevádzame seniorov 3. etapou života, umožňujeme dôstojné prežite človeka v seniorskom veku, poskytujeme celoročnú starostlivosť vrátane stravovania

Pravidelné aktivity: sociálna komunikácia, zachovávanie sociálnych zručností

Klienti nás môžu navštíviť od pondelka do piatku medzi 6:30 až 14:30 hod., informácie podávame aj telefonicky a prostredníctvom e- mailu