Organizácie

Truc sphérique, o.z.

Rok vzniku: 1999

IČO: 36 143 693

Oblasť pôsobenia: kultúra, voľnočasové aktivity, vzdelávanie

Kľúčové slová: kultúrne centrum, súčasné umenie, medzinárodný program

Poslanie: Stanica je budova železničnej zastávky Žilina – Záriečie, ktorú od roku 2003 slúži ako súčasného umenia s množstvom kultúrnych aktivít. Neformálny polyfunkčný projekt – priestor s medzinárodným programom vdychuje do nevyužitej industriálnej zóny nový život a mení jej „architektúru“.

Pravidelné aktivity: otvorený kultúrny priestor – predstavenia – koncerty – projekcie – výstavy -diskusie – prednášky – workshopy – detské ateliéry – rezidenčné projekty umelcov – umelecké participatívne /komunitné/ sociálne aktivity – grafický dizajn – kultúrne politiky a vzdelávanie – informácie a kreatívne služby – dizajn – internetová kaviareň – čitáreň – čakáreň