Organizácie

Tréningové centrum KOMPAS, o.z.

Rok vzniku: 1993

IČO: 31 781 268

Oblasť pôsobenia: kultúra, voľnočasové aktivity, šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť, vzdelávanie, ekológia, občiansky aktivizmus, ochrana ľudských práv a slobôd, veda a výskum, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: vzdelávanie, inšpirácia, pomoc, tréning, kresťanstvo

Poslanie: Našim poslaním je inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri výchove ďalšej generácie dobrovoľníckych pracovníkov s mládežou.

Pravidelné aktivity: KPM: Konferencia pre pracovníkov s mládežou (apríl), EXIT 316: Projekt prevencie určený pre stredné a základné školy v SR (2x ročne), KECY: Konverzačné anglicko-slovenské tábory pre mládež (letné prázdniny), ŠPM: Škola pre pracovníkov s mládežou (celoročne), FUSION: Hudobno-dramaticko-mediálny projekt pre stredoškolskú mládež (celoročne)