Organizácie

Tilia, občianske združenie

Rok vzniku: 2003

IČO: 37 977 300

Oblasť pôsobenia: ekológia, vzdelávanie, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: environmentálne, tvorivé, inovatívne, príroda, komunita

Poslanie: OZ Tilia je združením dobrovoľníkov so zameraním na ochranu ŽP a komunitný rozvoj. Ťažisko aktivít je v Malej Fatre. Aktivity: ekovýchova, ochranárske opatrenia, oddychovo-náučná záhrada v Rajci, tesárske dielne, monitoring živočíchov a i. Do aktivít zapájame deti a mládež, rodiny, komunitu

Pravidelné aktivity: vzdelávacie programy, výstavy, exkurzie, semináre, tvorba náučných dokumentov, krúžok ochrany prírody a turistiky, ekovýchova, tvorivé/tesárske dielne…