Organizácie

Tenisový klub Žilina – občianske združenie

Rok vzniku: 1991

IČO: 14 222 990

Oblasť pôsobenia: šport – tenis

Kľúčové slová: tenis, tenisové dvorce, hráči, súťaže, turnaje

Poslanie: Všestranná starostlivosť o rozvoj tenisu v Žiline a zastupovanie záujmov subjektov, ktoré združuje. Spracováva a schvaľuje koncepciu rozvoja tenisu v Žiline. Venuje maximálnu pozornosť výberu a práci so športovo-talentovanou mládežou, vytvára podľa možností predpoklad pre rast jej výkonnosti.

Pravidelné aktivity: Súťaže družstiev apríl až jún I. Liga muži, II. Liga ženy + 10 mládežníckych družstiev, turnaje jednotlivcov – najznámejšie: Majstrovstvá SR muži, medzinárodný turnaj mužov ITF Mens Circuit, medzinárodný turnaj dorast ITF U18 a 6 ďalších mládežníckych turnajov SR