Organizácie

Tanečné divadlo Alternatív

Rok vzniku: 1986

IČO: 37 799 509

Oblasť pôsobenia: kultúra, voľnočasové aktivity, vzdelávanie

Kľúčové slová: deti, mládež, dospelí, pohyb, tanec

Poslanie: Realizácia detí, mládeže a dospelých formou tanca a pohybu, rozvoj ich osobnosti a tvorivosti, propagácia zdravotných aspektov pohybu a tanca, rozvoj a propagácia tanečného divadla a súčasných tanečných a pohybových techník.

Pravidelné aktivity: Centrum pohybu a tanca Labyrint – pravidelné cvičenia pre všetky vekové kategórie od bábätiek po seniorov – celoročne (od r. 2003), Večery tanca – štvrťročne