Organizácie

Súkromné centrum voľného času Žirafa

Rok vzniku: 2013

IČO: 42 059 992

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, vzdelávanie

Kľúčové slová: zmysluplné trávenie voľného času

Poslanie: Našim cieľom je, aby obyvatelia Žiliny a jej okolia mali dostatok možností a príležitostí tráviť svoj voľný čas zmysluplne a radostne. Preto sa snažíme neustále rozširovať a obohacovať ponuku voľnočasových aktivít a skvalitňovať naše služby. Cez šport a vzdelávanie ponúkame široký výber aktivít a kurzov, kde si vyberie naozaj každý. Jednotlivé mestské ligy sú veľmi zaujímavé a populárne a keďže máme k dispozícii naozaj pestrú ponuku športov, dokážeme splniť prianie každého športovca či nadšenca. Okrem športu sa zameriavame aj na deti, ktoré cez krúžky, tanec, tábory a jazyky ich vedieme k samostatnosti a vedomostiam.

Pravidelné aktivity: mestské športové ligy – futsal, florbal, hokejbal, volejbal – september až jún, krúžky a kurzy – október až jún