Organizácie

ŠTVORLÍSTOK NÁDEJE – občianske združenie

Rok vzniku: 2011

IČO: 42 204 658

Oblasť pôsobenia: kultúra, voľnočasové aktivity, šport, zdravotníctvo, sociálna oblasť, vzdelávanie, ekológia, občiansky aktivizmus, ochrana ľudských práv a slobôd, veda a výskum, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: zdravotníctvo

Poslanie: Naše OZ STVORLÍSTOK NÁDEJE pomáha finančne onkologickým pacientom, postihnutým pacientom a ľuďom postihnutým záplavami

Pravidelné aktivity: Verejné zbierky sa konajú na verejných priestranstvách celý rok