Organizácie

SPOSA-ŽR: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región

Rok vzniku: 2000

IČO: 37 800 833

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, ochrana ľudských práv a slobôd, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: Osveta, humanitárna pomoc, poradenstvo, vzdelávanie, integrácia

Poslanie: SPOSA-ŽR je združenie rodičov a sympatizantov ľudí postihnutých autizmom zo žilinského regiónu. Cieľom SPOSA-ŽR je presadzovanie opatrení, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu ich života a rodinám s takýmto členom sprostredkovanie morálnej, odbornej, poradenskej i materiálnej pomoci v ich neľahkej životnej situácii. Najväčším doterajším úspechom SPOSA-ŽR bola spoluúčasť na zriadení a vybudovaní Regionálneho centra autistov v Žiline – Bánovej, ktoré zahájilo svoju činnosť v roku 2006.

Pravidelné aktivity: 2.4. – Svetový deň informovanosti o autizme – informačná kampaň „Light it up blue“ spojená s verejnou zbierkou v prospech ľudí postihnutých autizmom, každoročne od r. 2009 mesiac máj – od r.2009 pravidelná akcia Waterball, Hlinkovo nám., Žilina