Organizácie

Športová spoločnosť VLAJAMI

Rok vzniku: 2005

IČO: 37 977 202

Oblasť pôsobenia: šport zvyšovať telesnú a duševnu zdatnosť

Kľúčové slová: organizovanie pretekov

Poslanie: organizovanie turisticko-športových a kultúrnych činnosti, venovať sa športovo-vodnými činnosťami, organizovanie karavaningových zrazov, rozvoj športu vo všetkých vekových kategóriách

Pravidelné aktivity: sústredenie karavanov, preteky na člnoch, organizovanie turistického pochodu, súťaž v potápaní