Organizácie

Slovenský Vysokohorský Turistický Spolok

Rok vzniku: 1996

IČO: 36 133 337

Oblasť pôsobenia: šport, voľnočasové aktivity, vzdelávanie

Kľúčové slová: vysokohorská turistika, kurzy, festival, expedície, zájazdy

Poslanie: Naším poslaním je rozvoj vysokohorskej turistiky v rámci Slovenska. Organizujeme kurzy v oblasti základov VhT, školíme i vlastných cvičiteľov a inštruktorov na základe akreditácie MŠ SR, vydávame Štvrťročník , organizujeme túry, zájazdy a expedície, organizujeme festival Vysoké hory.

Pravidelné aktivity: Letné a zimné kurzy základov VhT, Vydávanie Štvrťročníka, Festival Vysoké hory – marec, Stretnutia vo Vysokých Tatrách – jún, október a december