Organizácie

Slovenský skauting, 35. zbor Ťekmeň Žilina

Rok vzniku: 2006

IČO: 00 598 721

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, sociálna oblasť, občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: skauting, táborníctvo, príroda, osobný rozvoj, práca s deťmi a mladými

Poslanie: „Skauting, to je život nový, silný, čistý a krásny. V tom, ako tvorí a formuje dušu mládeže, ako ju robí schopnou poctivého, činorodého života, je jeho silou, jeho oprávnením.“ A. B. Svojsík

Pravidelné aktivity: radcovský kurz Benzín 2007, Betlehémske svetlo, skautské tábory (raz ročne), výpravy do prírody (min. raz za mesiac)