Organizácie

Slovenský skauting, 25. zbor Vodopád Žilina

Rok vzniku: 1993

IČO: 37 804 901

Oblasť pôsobenia: výchova, príroda, šport

Kľúčové slová: priateľstvá, príroda, zážitky, nevšednosť, dobrodružstvo

Poslanie: Cieľom skautingu je rozvinúť potenciál mladého človeka, ukázať mu hlbšie hodnoty a vychovať z neho dobrého občana. Cieľ dosahujeme pomocou prepracovaného výchovného programu overeného dlhoročnými skúsenosťami. Medzi naše aktivity patria: pravidelné stretnutia, výlety do prírody, chaty, tábory, celoslovenské akcie, medzinárodné podujatia a iné.

Pravidelné aktivity: družinové schôdzky: raz do týždňa, oddielové a zborové akcie: min. dvakrát za mesiac, letné tábory: júl, Odklínanie hradov: jar–jeseň, Betlehemské svetlo: pred Vianocami,…