Organizácie

Slovensko – poľské združenie obchodu a investícii Pro Polonia

Rok vzniku: 2013

IČO: 42 350 433

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, cezhraničná spolupráca, podnikanie, kultúra

Kľúčové slová: interkultúrny dialóg, cezhraničná spolupráca, vzdelávacie aktivity, organizácia konferencii a seminárov

Poslanie: podpora cezhraničných aktivít v oblasti vzdelávania a kultúry, šírenie interkultúrneho dialógu, podpora podnikateľského prostredia

Pravidelné aktivity: vzdelávanie pre poľskú menšinu, spoluúčasť v seminároch a konferenciách