Organizácie

Slovenská grafologická spoločnosť

Rok vzniku: 1992

IČO: 34 077 529

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, vzdelávanie

Kľúčové slová: grafológia, písmoznalectvo, psychológia, klubová aktivita, časopis

Poslanie: Neziskové dobrovoľné občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou pre sympatizantov grafológie, grafológov a písmoznalcov (samostatná sekcia), organizovanie konferencií (nepravidelné) a kurzov pri ROS, klubová činnosť pri ROS, vydávanie časopisu Grafológ (2 x ročne),

Pravidelné aktivity: mesačné stretnutia klubu grafológie