Organizácie

Slovenská akademická informačná agentúra Žilina, n.o.

Rok vzniku: 1994

IČO: 36 149 900

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, občiansky aktivizmus, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: vzdelávanie, štipendiá, poradenstvo o projektoch, EU, školenia

Poslanie: Naším poslaním je prispievať ku rozvoju vzdelávania a občianskej spoločnosti. Svoje poslanie napĺňame cez služby v oblasti akademického poradenstva a služieb pre organizácie neziskového charakteru z mimovládneho sektora, sektora štátneho a samosprávneho.

Pravidelné aktivity: letný jazykový konverzačný kurz anglického jazyka – júl, školenia o príprave projektov, semináre o spolupráci v oblasti rozvoja regiónu, informačné dni o možnostiach financovania tretieho sektora, tvorba koncepcií rozvoja služieb mládeže