SKIPY

Rok vzniku: 2003

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, sociálna oblasť, regionálny rozvoj, zabezpečovať voľný čas detí

Kľúčové slová: pracujeme s deťmi bez rozdielu, tancujeme rôzne druhy tanca

Poslanie: Chceli by sme aby vzniklo na Hájiku centrum, kde by sme sa stretávali a pripravovali na ďalšie podujatia pre deti, mládež, dospelých, starých ľudí, chorých. Bolo by veľmi potrebné vytvoriť CVČ a tým zabrániť túlaniu sa detí po sídlisku…

Pravidelné aktivity: 2 x ročne súťaže v rámci okresu, 3-4 x v rámci kraja, vianočné vystúpenia, Bambiriáda, staromestské slávnosti, plesy, podnikové vystúpenia v období plesov, príležitostné vystúpenia