Organizácie

ŠK JUVENTUS Žilina, o.z.

Rok vzniku: 1997

IČO: 36 233 591

Oblasť pôsobenia: šport – futbal

Kľúčové slová: lopta, ihrisko, dobrá nálada, chuť športovať, fair-play

Poslanie: Výchova mladých futbalových talentov – umožniť deťom realizovať sa v športových aktivitách hlavne futbale

Pravidelné aktivity: Sever proti juhu – jún, futbalové turnaje pre deti a mládež – priebežne celý rok, I. liga mladších žiakov, Moravsko-slezká liga prípraviek