Organizácie

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01  Žilina

Majetkový podiel: 26,55%

IČO: 36672297

https://www.sevak.sk/

Ďalšie informácie a ukazovatele:

https://registeruz.sk

https://finstat.sk

Oznamy organizácie

Prílohy na stiahnutie