Senion, n.o.

Oblasť pôsobenia: starostlivosť o seniorov a občanov ktorých zdravotný stav vyžaduje celodennú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení s celoročným pobytom

Kľúčové slová: Starostlivosť o seniorov, kultúrna a záujmová činnosť

Poslanie: Zabezpečiť seniorom dôstojnú starobu

Pravidelné aktivity: Muzikoterapia, výtvarné a modelárske aktivity, pohybová aktivita a iné podľa záujmu klientov. V pracovné dni od 8:00 hod. – 13:00 hod., Rudinka 124, 023 31 Rudina, č.t. 0917 594 923, e-mail bartekovaj@gmail.com