Royalschool n.o.

Rok vzniku: 2010

IČO: 45 733 121

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie

Kľúčové slová: Organizovanie jazykových kurzov – angličtina, nemčina, ruština

Poslanie: Vzdelávanie obyvateľov regiónu za účelom zvýšenia možností uplatniť sa na trhu práce.

Pravidelné aktivity: Jazykové kurzy – otvárame: september, január, apríl, júl, august