Organizácie

Rádioklub Žilina OM3KZA

Rok vzniku: 1950, ako občianske združenie od roku 2000

IČO: 37 803 816

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, vzdelávanie

Kľúčové slová: rádiotechnika, vysielanie, spojenie, krátke vlny, veľmi krátke vlny

Poslanie: Náplňou činnosti rádioklubu je nadväzovanie spojení s rádioamatérmi celého sveta na pásmach krátkych a veľmi krátkych vĺn, účasť v závodoch, technická činnosť spojená s výstavbou a údržbou vysielacieho zariadenia a antén, školenie záujemcov o získanie povolenia na prevádzku rádiostanice. V súčasnosti má rádioklub 22 členov.

Pravidelné aktivity: Pravidelné stretnutia v sídle rádioklubu – každý štvrtok od 18:00. Účasť vo vnútroštátnych a medzinárodných závodoch – podľa kalendára závodov. Závody sa konajú počas víkendov.