Organizácie

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – pracovisko Žilina

Rok vzniku: 1999

IČO: 37 808 427

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, poradenstvo, začleňovanie ZPO do komunity

Kľúčové slová: poradenstvo ZPO, ich rodinám, obciam a MVO v soc. oblasti, prevencia vylúčenia, komunitné plánovanie

Poslanie: Detašované pracovisko celoslovenskej poradenskej organizácie, orientácia na potreby zdravotne postihnutých občanov a seniorov, nové formy služieb, vzdelávanie sociálnych pracovníkov, kvalita sociálnych služieb – monitoring, transformácia sociálnych služieb, deinštitucionalizácia.

Pravidelné aktivity: sociálna prevencia, poradenstvo, supervízia a vzdelávanie