Organizácie

Prevencia Kriminality a Drog

Rok vzniku: 2015

IČO: 42 433 321

Oblasť pôsobenia: prevencia všeobecnej kriminality

Kľúčové slová: prevencia kriminality, drogové testy

Poslanie: poradenstvo pre rodičov drogovo závislých, poskytovanie drogových testov, organizovanie kultúrnych a športových podujatí, spolupráca s orgánmi štátnej správy a iné