Organizácie

Pomoc obetiam násilia – poradňa PON Žilina

Rok vzniku: 1999

IČO: 31 795 382

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, ochrana ľudských práv, iné – bezplatné poradenstvo

Kľúčové slová: trestné činy, domáce násilie, pomoc, poradenstvo

Poslanie: Bezplatné poradenstvo a služby pre obete a svedkov trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, prírodných a priemyselných katastrof a nešťastných udalostí

Pravidelné aktivity: Pravidelné konzultačné hodiny v regionálnej poradni v utorok a vo štvrtok 14:00 – 18:00