Organizácie

Paraglidingový klub „X-air“ Žilina

Rok vzniku: 2000

IČO: 37 974 653

Oblasť pôsobenia: šport, vzdelávanie, voľno časové aktivity

Kľúčové slová: paragliding, tandemy, kurzy, adrenalín, šport

Poslanie: Ako klub venujúci sa netradičným športovým aktivitám vytvárame podmienky a priestor pre mládež aj dospelých pri rozvoji ich zručnosti a talentu. Týmto sa snažíme okrem iného vytvárať prevenciu proti drogovej a alkoholickej závislosti hlavne medzi dospievajúcou mládežou v rámci hesla „Adrenalín za drogy“.

Keďže paragliding a lietanie na rogalách patria medzi špecifické športové odvetvia, v našej činnosti sa špecializujeme iba na dve oblasti:

A. Výchova, vzdelávanie, osveta:

  • výcvik pilotov paraglidingu (PG) a závesného lietania (rogala) formou kurzov
  • vzdelávanie mládeže a obyvateľstva v oblasti športového a závodného lietania
  • vykonávanie tandemových letov, ako spôsob propagácie paraglidingu
  • údržba vzletovej plochy Straník a sprístupnenie tohto priestoru širokej verejnosti – divákom
  • vytváranie podmienok pre športovanie detí aj dospelých
  • besedy na školách so zameraním na propagáciu adrenalínového športu ako náhrady za drogy
  • mítingy a besedy pre pilotov v mimosezónnom období (november – marec)

B. Športové aktivity:

  • nepretržitá športová príprava ( tréningy ) pilotov PG a rogál
  • organizácia pretekov v PG a v závesnom lietaní (rogalá)
  • organizovanie zábavných leteckých podujatí (otváranie a zatváranie letovej sezóny)

Pravidelné aktivity: kurzy paraglidingu a rogál (apríl – október, 1 krát mesačne), otváranie a zatváranie letovej sezóny – Straník (apríl), účasť na pretekoch Svetový pohár, M. Sveta a Európy, národné majstrovstvá cudzích štátov, účasť na pretekoch v rámci Slovenska – M. Slovenska, Slovenský pohár, Cross Country Slovensko, organizácia pretekov (apríl – jún), besedy pre pilotov (január – marec), besedy na školách