Organizácie

OZ Volejbalový klub veteránov VKV – 50 Žilina

Rok vzniku: 2005

IČO: 42 067 740

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, šport, sociálna oblasť

Kľúčové slová: životaschopnosť, prevencia, cvičenie, medzigeneračné spolužitie

Poslanie: Predchádzať civilizačným chorobám, cvičením upevňovať zdravie, viesť k tomu mládež, spolupracovať pri aktivitách mesta, podpora sociálne slabších a zdravotne postihnutých

Pravidelné aktivity: športovanie 2x v týždni, účasť na Medzinárodných turnajoch 6x v roku, 1x organizuje VKV, aktívna pomoc mládeži na ZŠ. Klub má 25 členov, 46 nečlenov, 2 zdravotne postihnutých