Organizácie

Olympijský klub Žilina

Rok vzniku: 1995

IČO: 35 651 679

Oblasť pôsobenia: olympizmus, šport

Kľúčové slová: olympizmus, deti a mládež, súťaže, preteky, besedy

Poslanie: Šírenie myšlienok olympizmu najmä medzi mládežou a motivovať ju k zdravému spôsobu života, súlad medzi rozvojom ducha a tela pri dodržiavaní zásad fair play. K tomu Olympijský klub usporadúva rôzne preteky, vedomostné súťaže a besedy s olympionikmi.

Pravidelné aktivity: jún – Olympijský deň, spolupráca so škôlkami a školami, celoročne – Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska, škôlky, školy, september – Zátopkova desiatka, bežecké preteky pre deti, mládež a dospelých, celoročne – besedy s olympionikmi na školách