Organizácie

Občianske združenie STOPY

Rok vzniku: 2005

IČO: 37 978 543

Oblasť pôsobenia: kultúra, voľnočasové aktivity, vzdelávanie

Kľúčové slová: tábory, stretnutia, diskusné kluby, koncerty

Poslanie: Poslanie OZ STOPY spočíva predovšetkým v starostlivosti o všestranný telesný, duševný a duchovný rozvoj mladých ľudí prostredníctvom vzdelávacích programov o vede, kultúre, umení, literatúre, nenásilnej neortodoxnej náboženskej výchovy a intenzívnych med

Pravidelné aktivity: letné a zimné tábory v čase polročných, jarných a letných prázdnin, výchovné koncerty pre školy, dorastenecké a mládežnícke kluby – diskusie, konverzácie v cudzom jazyku, hry, turistika…