Organizácie

Občianske združenie Škola Života

Rok vzniku: 2007

IČO: 42 140 099

Oblasť pôsobenia: kultúra, vzdelávanie, ekológia

Kľúčové slová: Motivačno-výchovné koncerty, mládež, hudobné programy

Poslanie: Poslaním OZ je rozvoj vzdelanosti, tolerancie, ako aj výchova ku kultúre a pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Organizujeme hudobné motivačno-výchovné programy pre deti a mládež. Spolupráca s Mestom Žilina, LDI, Slobodou Zvierat, Greenpeace, Envi-pak, DHL a preventistkami KR PZ SR Žilina.

Pravidelné aktivity: Koncerty pri príležitosti 17. novembra, pre SŠ, v spolupráci s VÚC. Programy zamerané na dopravnú výchovu pre ZŠ, v spolupráci s preventistkami KR PZ SR.