Organizácie

Občianske združenie Rodinná Rozprávka

Rok vzniku: 2006

IČO: 37 978 861

Oblasť pôsobenia: komunitné vzdelávanie, sociálna oblasť, voľnočasové aktivity

Kľúčové slová: komunita, rodina, vzdelávanie, rodičovské zručnosti

Poslanie:

a/ príprava na materstvo a rodičovstvo

b/ všestranná pomoc rodinám s deťmi pri výchove, vzdelávaní a sebavzdelávaní

c/ práca s deťmi a mládežou zameraná na rozvoj a formovanie osobnosti

d/ propagácia, príprava a výkon komunitných aktivít a rozvoj rodine priaznivého kultúrneho a spoločenského prostredia

Aktivity združenia:

a/ pravidelné – detský klub

b/ nepravidelné – prednášky a kurzy na rôzne témy /výživa, bio bavlnené plienky, nosenie detí v šatkách, arómaterapia, masáže detí a dojčiat atď./

Pravidelné aktivity: Každý pondelok od 9:30 do 11:30 hod. sa v provizórnych priestoroch Čajovne U Dobrej Víly, Kuzmányho 1 /prístavba kina Centrum/, koná detský klub pre rodičov s deťmi do 3 rokov zameraný na správny psychomotorický rozvoj dieťaťa, rozvíjanie rytmiky atď.