Organizácie

Občianske združenie RESCUE TEAM SLOVAKIA

Rok vzniku: 2000

IČO: 37 814 168

Oblasť pôsobenia: vzdelávanie, záchranárska kynológia, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: záchrana, prevencia, vzdelávanie, spolupráca, pomoc

Poslanie: RESCUE TEAM SLOVAKIA je občianske združenie, ktorého členovia majú dlhoročné profesionálne skúsenosti v oblasti záchrany a pravidelne sa zúčastňujú záchranných akcií doma aj v zahraničí. Spolupracujeme so všetkými relevantnými inštitúciami a zbormi v tejto oblasti, ako aj s rôznymi humanitárnymi organizáciami.

Pravidelné aktivity: záchranársky výcvik psov, pátracie akcie, ukážky v školách a predškolských zariadeniach, prevencia detí a mládeže pred úrazmi – prednášky, internetové a tlačené materiály, medzinárodná spolupráca so záchranármi a pod.- pravidelne, pátračky podľa potreby