Organizácie

Občianske združenie Proti korupcii

Rok vzniku: 2012

IČO: 42 221 501

Oblasť pôsobenia: občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: Čistota verejného života, boj proti korupcii, transparentnosť,

Poslanie: poskytovať občanom metodickú a odbornú pomoc v boji proti korupcii a klientelizmu, besedy so študentmi škôl o vnímaní rôznych foriem korupcie, odhaľovanie korupcie, analytická činnosť, organizovanie diskusných fór s verejnosťou a zaujímavými hosťami

Pravidelné aktivity: Diskusie Interview (máj 2013), tlačové besedy, pravidelné články v MY Žilinské noviny, Protikorupčný festival (leto 2014)