Organizácie

Občianske združenie Priatelia stonožky

Rok vzniku: 1998

IČO: 36 140 261

Oblasť pôsobenia: zdravotníctvo – pomoc štátnym zdravotníckym zariadeniam

Kľúčové slová: dobrovoľníctvo, empatia, ochota pomáhať, spolupatričnosť detí

Poslanie: Naša činnosť je zameraná na pomoc zdravotníctvu. Združenie organizuje maľovanie detských originálnych pohľadníc na školách, zabezpečuje ich predaj a získané finančné prostriedky daruje oddeleniam nemocníc na nákup prístrojov.

Pravidelné aktivity: Predaj vianočných maľovaných pohľadníc na vianočných koncertoch a rôznych firemných podujatiach – október až december.