Organizácie

Občianske združenie pre deti a mládež Domček poznania

IČO: 379 090 9

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, vzdelávanie, ekológia, občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: mládež, noviny, ekológia, tvorivé dielne

Poslanie: Prevádzka tvorivého centra pre deti a mládež Endemit – tvorivé dielne v oblastiach: počítačová grafika, digitálna fotografia, nové médiá, žurnalistika, mediálna komunikácia. Internetové noviny pre deti a mládež www.endemit.sk.