Organizácie

Občianske Združenie POLONUS

Rok vzniku: 2007

IČO: 42 057 493

Oblasť pôsobenia: kultúra, vzdelávanie, regionálny rozvoj

Kľúčové slová: kultúrne, vzdelávanie, folklór, menšiny, neziskový sektor

Poslanie: Občianske Združenie POLONUS sa zaoberá kultúrnymi, spoločenskými , charitatívnymi aktivitami, vzdelávaním, zbližovaním Slovenskej a Poľskej kultúry , propagáciou Poľskej kultúry na Slovensku a Slovenskej kultúry v Poľsku, integráciou národnostných menšín a pracou v neziskovom sektore.

Pravidelné aktivity: Fórum národnostných menšín, Propagácia Slovenskej a Poľskej kultúr, spolupráca s poľským neziskovým sektorom, výmeny.