Organizácie

Občianske združenie – Materské centrum Nezábudka

Rok vzniku: 2004

IČO: 37 964 046

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, vzdelávanie, občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: organizované stretávanie, poradenstvo, vzdelávanie, rozvíjanie projektov, zvyšovanie zručnosti

Poslanie: Materské centrum Nezábudka je dobrovoľné združenie rodičov s deťmi, ktorí chcú prekonať spoločenskú izoláciu počas materskej dovolenky a vytvoriť alternatívu k stereotypu každodenných povinností.

Ženy tu vytvárajú komunity, môžu sa vzdelávať, udržiavať svoju profesnú orientáciu, nadobúdať nové zručnosti, rozvíjať vlastné projekty, alebo príjemne stráviť čas v spoločnosti iných mamičiek. Majú možnosť tiež konzultovať svoje problémy s odborníkmi a v prípade potreby využiť opatrovateľskú službu pre deti.

Deti majú k dispozícií zaujímavý estetický a bezpečný priestor pre voľný a organizovaný program so svojimi rovesníkmi. Zároveň vidia svoju matku v inej úlohe než v domácnosti. MC funguje ako občianske združenie a teda je indikátorom zdravej občianskej spoločnosti.

Pravidelné aktivity:

Pondelok:

10.00 – 11.00: Malí športovci 2 (od 13 mesiacov do 3 rokov) – cvičenie na fit loptách zamerané na podporu psychomotorického vývinu dieťaťa

11.00 – 12.00: Herňa

Utorok:

9.30 – 12.00: Hravé dopoludnie s Maťou – Aj vy ste zvedavý, čo pre Vás Maťa pripravila?

16.00 – 17.00: Tvorivá dielňa – dielňa zameraná na rozvíjanie tvorivosti, fantázie a motoriky detí.

Streda:

10.00 – 11.00: Malí muzikanti – pomocou rôznych hier, pesničiek a „hrou“ na detské hudobné nástroje budeme rozvíjať detskú tvorivosť, motoriku a zmyslové vnímanie.

11.00 – 12.00: Herňa

15.00 – 17.00: Herňa

Štvrtok:

9.30 – 12.00: Herňa + Rozprávkové čítanie s tetou Jankou z knižnice

Piatok:

10.15 – 12.00: Malí športovci 1 (od 6 mesiacov do 1 roka) – cvičenie na fit loptách zamerané na podporu psychomotorického vývinu dieťaťa

Kurzy na ktoré je možné sa prihlásiť:

  • Malí športovci 1,2
  • Angličtina a Španielčina pre prťata – hravou formou sa tu budeme snažiť naučiť detičky čo to zo španielskeho jazyka
  • Angličtina nielen pre mamičky
  • Psychoprofylaktická príprava na pôrod a rodičovstvo
  • Práca na PC pre začiatočníkov

Pravidelne mesačne tiež MC Nezábudka organizuje špeciálne akcie do ktorých patrí: Deň pre oteckov, Akadémia praktického rodičovstva – séria diskusií rodičov na tému: Ako budeme vychovávať naše deti, odborné prednášky…