Organizácie

Občianske združenie Malá Fatra

Rok vzniku: 2005

IČO: 37 974 025

Oblasť pôsobenia: Pestovanie okrasných rastlín a drevín

Kľúčové slová: Prednášková činnosť, výstavy, zájazdy, výlety do okolitej prírody.

Poslanie: Sme OZ spájajúce nadšencov pestovania a poznávania rastlín. Spolupracujeme s podobnými organizáciami a klubmi zo Slovenska a zahraničia, najmä z Čiech.

Pravidelné aktivity: Pravidelne organizujeme: v zimnom období prednášky pre členov aj širokú verejnosť, na jar autobusové zájazdy, v letnom období turistické výlety, pravidelné výstavy rastlín „Jarná Krása“ v priestoroch Budatínskeho hradu a spoločenské podujatia.