Organizácie

Občianske združenie Farebný štvorlístok

Rok vzniku: 2020

IČO: 53249712

Oblasť pôsobenia: Sociálna oblasť

Kľúčové slová: centrum pre telesne a mentálne postihnutých

Poslanie: Našim poslaním je vytvorenie denného centra, kde by mohli byť telesne a mentálne postihnutí sami sebou. Hocikedy počas dňa môžu prísť do nášho centra a vybrať si jednu z našich aktivít(kreslenie, maľovanie, spievanie, čítanie, hranie sa s hračkami), na ktorú majú v danej chvíli náladu. Keďže v centre budú robiť dozor rodičia a nie špeciálny pracovníci, je nevyhnutné aby boli pri každom ŤZP prítomní aj rodičia alebo opatrovatelia.

Pravidelné aktivity: Pravidelnou aktivitou združenia je krúžok pre ŤZP detičky s názvom Klub výnimočných detí. Každú stredu o 14:30 hod. sa v Centre voľného času na Kuzmányho ulici v Žiline stretávajú detičky aj s ich rodičmi. Spoločne robia množstvo aktivít. Deti sa pohrajú a rodičia si navzájom poradia a povzbudia