Organizácie

Občianske združenie Farebný štvorlístok

Rok vzniku: 2020

IČO: 53249712

Oblasť pôsobenia: Sociálna oblasť

Kľúčové slová: centrum pre telesne a mentálne postihnutých

Poslanie: Farebný štvorlístok vznikol za účelom vytvorenia komunitného centra pre zdravotne znevýhodnené deti a dospelých. V centre sa s deťmi venujeme kreatívnym aktivitám – robíme tvorivé dielničky, kreslíme, maľujeme, spievame, čítame, tancujeme a športujeme. Laicky a jednoducho radíme rodičom ako sa zorientovať v zdravotnom a sociálnom systéme.

Pravidelné aktivity: Stretávame sa v stredu od 10-12 a vo štvrtok od 13-17 hod. v dennom centre Solinky na Borovej ulici v Žiline.