Organizácie

Občianske združenie Čmeliakovo

Rok vzniku: 2020

IČO: 53013581

Oblasť pôsobenia: edukácia detí so špeciálnymi potrebami, voľnočasové aktivity, vzdelávanie

Kľúčové slová: Terapie, edukácia, deti so švvp, deti, mimoškolské aktivity

Poslanie: Čmeliakovo ponúka pomoc a podporu rodičom, deťom a deťom so špeciálnymi potrebami. Snažíme sa vzdelávať a posúvať ich v oblasti kognitívneho rozvoja, hrubomotorického a jemnomotorického rozvoja.

Pravidelné aktivity: Robíme terapie Play Wisely, arterapie, terapiu hrou a iné. Poskytujeme poradenstvo v oblasti rodičovstva a edukácie detí. Vytvárame rôzne tematické akcie na Vianoce, Veľkú noc, tábory v prázdninových období, predstavenia a workshopy.