Organizácie

Občianske združenie Celia Žilina

Rok vzniku: 2009

IČO: 42 066 751

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, zdravotníctvo- celiakia, sociálna oblasť- celiakia

Kľúčové slová: Bezlepková diéta, rozhovory, spoločné stretnutia, pomoc v sociálnej oblasti.

Poslanie: Snažíme sa pomáhať ľuďom, ktorí trpia celiakiou, sú na bezlepkovej diéte, organizujeme rôzne prednášky o celiakii, podujatia pre deti.

Pravidelné aktivity: Stretávky – vždy prvý utorok v mesiaci ( okrem júla, augusta ) o 16.00.hod na Úrade práce v Žiline, v zasadačke – 1.poschodie. Organizujeme letné tábory pre deti, Mikulášske posedenia pre deti i dospelých, návštevy firiem, zaoberajúcimi sa výrobou bezlepkových potravín. Vydali sme brožúru „ Ako žiť s celiakiou„ i s podporou mesta.