Organizácie

Neurochirurgia n.f., neinvestičný fond

Rok vzniku: 1999

IČO: 36 137 928

Oblasť pôsobenia: zdravotníctvo – operácie na nervovom systéme a chrbtici, rozvoj neurovied – veda a výskum, vzdelávanie v obore

Kľúčové slová: operácia mozgu, operácia chrbtice, operácia nervov, neurochirurgický kongres,

Poslanie: systematický rozvoj operačných techník a liečebných postupov v neurochirurgii, vzdelávanie v neurochirurgii, školiace akcie, kongresy

Pravidelné aktivity: Žilinské neurochirurgické dni, každé 2 roky, medzinárodný kongres, na jar, naposledy marec 2006