Organizácie

Návrat, o.z. – Centrum Návrat v Žiline

Rok vzniku: 1999

IČO: 31 746 209

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť, vzdelávanie, ochrana ľudských práv a slobôd – ochrana práv detí

Kľúčové slová: Rodina, dieťa, náhradná rodina, podporné služby, multidisciplinárny prístup

Poslanie: Našou víziou je zmena systému starostlivosti o deti, ktoré nemôžu v určitom čase žiť v svojej biologickej rodine smerom od inštitucionálnej starostlivosti k rodinným modelom. To znamená vytváranie podmienok pre náhradné rodičovstvo a súčasne aj zameranie aktivít na sanáciu biologickej rodiny.

Pravidelné aktivity: Vyhľadávanie a príprava náhradných rodičov, sprostredkovanie kontaktu medzi dieťaťom a náhradnou rodinou, odborná podpora náhradných rodín v adaptačnej fáze a v krízových situáciách, preventívne programy – kluby, semináre, tréningy, poradenské pobyty. Sanácia biologickej rodiny.