Organizácie

Náruč – Pomoc deťom v kríze

Rok vzniku: 1997

IČO: 36 138 665

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť

Kľúčové slová: pomoc deťom v kríze, domáce násilie, sociálne poradenstvo

Poslanie: OZ Náruč – Pomoc deťom v kríze pomáha týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím. Ohrozené deti nájdu útočisko v našom pobytovom Detskom krízovom centre Náruč. Dospelým poskytujeme sociálne, právne a psychologické poradenstvo v PTC Náruč v Čadci.

Pravidelné aktivity: školiace aktivity pre profesionálov pracujúcich s deťmi a rodinami, prevencia týrania a zneužívania detí pre žiakov základných a stredných škôl