Organizácie

Národná transfúzna služba SR, pracovisko Žilina

Rok vzniku: 2004

IČO: 30 853 915

Oblasť pôsobenia: zdravotníctvo, štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva

Kľúčové slová: Nábor dobrovoľných darcov krvi, príprava transfúznych liekov, spracovanie odobratej krvi

Poslanie: Nábor dobrovoľných darcov krvi, odber krvi od darcov, mobilné odbery

Pravidelné aktivity: V spolupráci s Červeným krížom: študentská kvapka krvi, vianočná kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi, v spolupráci s mestom mobilný odber – Žilinské dni zdravia, Bambiriáda, úzka spolupráca s krajským riaditeľstvom polície ZA – odbery, s Kysuckým Novým mestom, …