Organizácie

Nadácia Rozum a Cit

Rok vzniku: 1997

IČO: 36 135 658

Oblasť pôsobenia: sociálna oblasť

Kľúčové slová: Sociálne poradenstvo, finančná podpora, realizácia projektov

Poslanie: Pomáhame opusteným deťom umožniť im prežiť normálne detstvo uprostred rodiny. Podporujeme rodiny, ktoré uvažujú vziať si dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Prispievame na kúpu nevyhnutných potrieb do domácnosti. Poskytujeme finančný dar zdravotne ťažko postihnutým deťom.

Pravidelné aktivity: Každoročne v lete uskutočňujeme projekt „Objavujem a rozvíjam samého seba v náhradnej rodine“, v rámci tvorivých dielní, kde deti kreslia, maľujú a modelujú v spolupráci s arteterapeutkou. Rodičia sa zúčastňujú sociálno-psychologického výcviku a poradenstva na témy výchovy detí s poruchami správania.