Organizácie

Missionaries Of Charity Sestry Matky Terezy

Oblasť pôsobenia: Kapacita zariadenia:15 a viac podľa potreby (muži). Práca s ľuďmi z ulice. Služby: ubytovanie – núdzovo/prechodne, mimo zariadenia za podpory sestier, osamostatnenie sa klientov – mimo zariadenia, stanovený denný režim v zariadení, strava, poradenstvo, vy

Kľúčové slová: Ľudia bez domova, sociálna pomoc.

Poslanie: Práca sa zameriava predovšetkým na ľudí bez domova a Rómov.