Organizácie

Miestny odbor ŽIVENA, spolok slovenských žien Žilina

Rok vzniku: 1995

IČO: 00 591 921

Oblasť pôsobenia: kultúra

Kľúčové slová: Uchovávanie a odovzdávanie ľudových tradícií našich predkov

Poslanie: organizovanie a účasť na seminároch o literárnej tvorbe žien v minulosti a súčasnosti, organizovanie kurzov ručných techník, účasť na tvorivých dielňach pre deti v materských, základných školách a centrách voľného času, organizovanie workshopu na podporu zdravia

Pravidelné aktivity: organizovanie výstav vlastných výrobkov pre verejnosť pred Veľkou nocou a Vianocami, organizovanie výstav pri významných výročiach Živeny, organizovanie tematických výstav („Z truhlíc starých materí“, „Maľované ihlou“, „Variabilita tvorby žien“), organizovanie podujatia „Žilinský kapustný deň“ v Žiline počas Primátorského dňa, organizovanie vlastnej akcie „Tvoríme so Živenou“, kde učíme záujemcov techniky ručných prác