Organizácie

Miestna organizácia občianskeho združenia OBČANIA V AKCII Žilina – Solinky

Rok vzniku: 1998

IČO: 37 97 44 16

Oblasť pôsobenia: voľnočasové aktivity, ekológia, občiansky aktivizmus

Kľúčové slová: dobrovoľnosť, ochota, aktivita občanov, riešenie sídliskových problémov, voľný čas detí a mládeže

Poslanie: Našou snahou je spoločnými silami vytvárať lepšie prostredie, v ktorom žijeme, rôznymi kultúrnymi, spoločenskými, výchovnými a športovými podujatiami. Sme nestranícke združenie, všetci naši členovia pracujú bez nároku na odmenu, ako dobrovoľníci vo svojom voľnom čase.

Pravidelné aktivity: verejné sídliskové zhromaždenie občanov s poslancami, zapájanie občanov do aktivít, organizovaných našim občianskym združením

Periodické podujatia: životné prostredie na sídlisku – výsadba zelene, jarné upratovanie (apríl-jún), prázdninový detský deň (jún-august), súťažno-zábavná prehliadka psíkov spojená s prednáškami (máj-jún), stolnotenisový turnaj (október – november)